Η Δικηγορική Εταιρεία


Η Δικηγορική Εταιρεία Ζάννης, Τσιβόλας & Συνεργάτες, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Κλάδοι Ζωής, Πυρός, Μεταφορών, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Αυτοκινήτων κ.λπ.), στο Δίκαιο των Μεταφορών (Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές [CMR], Θαλάσσιες Μεταφορές [Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ]. Σιδηροδρομικές Μεταφορές [COTIF/CIM] και Αεροπορικές Μεταφορές [Συμβάσεις Βαρσοβίας/Μόντρεαλ], καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς του Ενοχικού Δικαίου (Συμβάσεις Κατασκευών, Ξενοδοχειακές Συμβάσεις, Συμβάσεις παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, Επαγγελματικές Μισθώσεις κ.λπ.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης δικαστικής αρχής, όσο και την παροχή νομικών συμβουλών σε επίπεδο γνωμοδοτικής δικηγορίας.

Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Ζάννης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) και ο δικηγόρος Αθηνών Θεοδόσιος Τσιβόλας, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.